METODOLOGIE DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI / CES CONSOLIAREA ECONOMIEI SOCIALE 127794

U.A.T . ORASUL RUPEA in calitate de Beneficiar, impreuna cu Partenerul ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TRANSCARPATICA, deruleaza incepand cu data de 02 septembrie 2019 Proiectului CES – Consolidarea Economiei Sociale COD proiect POCU/449/4/16/127794 si ANUNTA demararea concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului.

Proiectul „CES- Consolidarea Economiei Sociale” este implementat de către ORASUL RUPEA în parteneriat cu Asociatia Grupul de Actiune Locala TRANSCARPATICA. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 13,341,346.62 lei, din care suma de 11,340,144.66 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1,979,786.30 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă asigurată din bugetul național, iar 21,415.66 lei reprezintă valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului.

Proiectul vizeaza incluziunea sociala si combaterea saraciei prin promovarea antreprenoriatului social, crearea unor locuri de munca durabile si de calitate prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii si consolidarea capacitatii de functionare sustenabila a minim 21 de Intreprinderi sociale/de insertie in regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est, in baza subventionarii a minim 21 de planuri de afaceri dintre care minim 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor, minim 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala, minim 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret nediscriminarea.

 

Calendarul concursului de planuri de afaceri:

19.11 -11.12 ora 16,30 depunerea dosarelor / nu aplicatii(planurile de afaceri)
 19.11 – 23.12.2020 ora 16,30 evaluare si transmiterea notificarilor/clarificari
29.12.2020 ora 16,30 primirea clarificarilor de la aplicanti
30.12.2020 ora 16,30 evaluare – liste evaluare punctaj
4- 08.01.2021 evaluare  (interviu)
11.01.2021 publicare lista intermediara punctaj obtinut cumulat
11.01 13.01.2021 ora 12:00 transmiterea contestatiilor de catre aplicanti
18.01.2021 solutionarea contestatiilor
19.01.2021 publicare lista finala planuri de afaceri admise la finantare si listă planuri de afaceri în rezervă

Documentatia poate fi descaracata de pe site ul : https://galtranscarpatica.ro/  , sectiunea CES Consolidarea Economiei Sociale

Nota: Calendarul concursului de planuri de afaceri poate suferi modificari în funcție de numărul planurilor de afaceri depuse sau alti factori externi si va fi afisat ulterior.