Masura 111

  Formarea profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

  Măsura „Formarea profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”se încadrează  în axa I a PNDR – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic şi în prioritatea I a Planului de Dezvoltare Locală – “Dezvoltarea şi diversificarea agriculturii”.

  Obiectivul acestei măsuri este dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea şi gestionarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere din teritoriu, de către cei implicaţi în derularea acestui tip de activităţi.

  Creşterea calităţii managementului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi informaţiile noi referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole şi forestiere vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în teritoriu.

  Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele implicate în activităţile forestiere vor conduce la practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor din pădurile de pe suprafaţa teritoriului din zona de nord.

  Implementarea acestei măsuri va facilita îndeplinirea următoarelor obiective operaţionale stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului:

  – Dezvoltarea capitalului uman, în special, a tinerilor

  – Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă

  Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

  Documente aferente sesiunii 24.12.2013 – 24.01.2013