Masura 121

Modernizarea exploataţiilor agricole

Masura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:
Documente aferente sesiunii 06.03.2014 – 04.04.2014