Masura 122

Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

Masura 122 – „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

a)     Îmbunătăţirea structurii sau refacerea pădurilor slab productive degradate, sprijinirea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental de padure, cum ar fi pădurile de răşinoase din afara arealului natural cu specii adapate mai bine condiţiilor locale şi cu rezistenţă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de vânt, atacuri de insecte etc);

b)    Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor) şi suportul tehnic pentru executarea acestor lucrări (mâna de lucru/servicii);

c)     Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului, excepţie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi timp exploatarea şi procesarea primară a materialului lemnos – cum sunt harvesterurile – şi care sunt eligibile prin Măsura 123;

d)    Producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiinţarea de pepiniere când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră .

e)     Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc valoarea economică a pădurii la nivel de exploataţie forestieră.

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

Documente aferente sesiunii 21.10.2013 – 22.11.2013