Masura 123

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

Măsura „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”se încadrează în Axa I PNDR şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing al produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

Aceasta răspunde obiectivelor operaţionale Creşterea valorii adăugate a produselor locale, Sprijinirea investiţiilor în producţia şi procesarea produselor agricole şi forestiere (prioritatea 1Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole), Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor altrenative de energie (prioritatea 3 – Diversificarea economiei rurale).

Măsura se înscrie între măsurile menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia.

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

Documente aferente sesiunii 21.10.2013-22.11.2013