Masura 322

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei
rurale”
şi are ca obiective:

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;
b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală;
c. Creşterea numărului de sate renovate;
d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

Documente aferente sesiunii 15.12.2014-15.01.2015