Misiune

Grupul de acţiune locală “TRANSCARPATICA” s-a format ca răspuns la necesităţile unei zone cu potenţial de dezvoltare important, însă nepus până acum în valoare într-o formă unitară.

Parteneriatul care a elaborat prezentul plan de dezvoltare este alcatuit din 3 autoritati publice locale, 6 reprezentanti ai mediului privat si 1 reprezentant al societatii civile. Partenerii sunt increzatori ca impactul actiunilor implementate prin abordarea de tip LEADER va fi unul ridicat si se va adresa unui numar important de beneficiari. Metoda participativa si abordarea de tip “jos in sus” au permis partenerilor si comunitätilor locale din zona de sud-vest a judetului Brasov sa identifice un grup coerent de masuri si actiuni concrete, adaptate prioritatilor identificate in teritoriul lor, pentru a pune in valoare potentialul endogen. Actiunile inovative aplicate in agricultura, turism sau in economia locala vor avea o contributie deosebita la dezvoltarea acestor sectoare. Inovatia va consta in transferarea si adaptarea inovatiei generate in alte zone, modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente. Prin poziţia sa geografică teritoriului GAL Transcarpatica îi sunt deschise căi de comunicaţie cu altă zonă de importanţă majoră respectiv Ţinutul Argesului. Cele trei localitati Bran, Moieciu, Fundata acopera un teritoriu omogen din punct de vedere geografic. Teritoriul dispune de un patrimoniu cultural bogat si de un peisaj natural, ce ofera potential pentru dezvoltarea turismului, in special a formelor alternative (ecologic, cultural, rural). Consolidarea potentialului economic al regiunii este importantä pentru stoparea cresterii somajului, in special in randul tinerilor si al femeilor. Turismul si agricultura reprezinta in mare masura, principala ocupatie a locuitorilor. Practicarea mestesugurilor – prelucrare lemn, dulgherie, tesaturi si impletituri din lana, arta cojocaritului si a porturilor populare – se imbinä inedit cu munca in agricultura si reprezinta pentru o parte din locuitori o sursa alternativã de venit. Deficienţa majoră a acestor comunităţi este că nu a existat o strategie de durată prin care oamenii să îşi ştie promova produsele care rezultă din lucrul integral al suprafeţelor agricole şi din creşterea animalelor.
Perioada în care se pot depune proiecte este iunie 2013– decembrie 2013, urmând ca din 2014 până la finalul anului 2015, GAL Transcarpatica să monitorizeze proiectele din teritoriu aflate în implementare şi să se pregătească pentru accesarea fondurilor europene alocate pentru perioada 2014-2020.