CES – Consolidarea Economiei Sociale

Proiectul CES – Consolidarea economiei Sociale a fost depus in cadrul apelului de selectie : POCU/449/4/16/Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera autosustenabila pe componenta 1 – Sprijin pentru înfiintarea de întreprinderi sociale.
Scopul proiectului este furnizarea sprijinului necesar in vederea infiintarii si dezvoltarii de minim 21 de intreprinderi sociale in Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est.
Proiectul vizeaza incluziunea sociala si combaterea saraciei prin promovarea antreprenoriatului social, crearea unor locuri de munca durabile si de calitate prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii si consolidarea capacitatii de functionare sustenabila a minim 21 de Intreprinderi sociale/ de insertie in regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est, in baza subventionarii a 21 planuri de afaceri dintre care minim 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, minim 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala, minim 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret nediscriminarea.
Proiectul asigura integrarea in intreprinderile sociale si faciliteaza accesul la ocuparea fortei de munca pentru minim 105 persoane prin infiintarea de minim 21 intreprinderi sociale/ de insertie prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la activitatile proiectului a tuturor persoanelor care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, inclusiv a celor defavorizate, respectiv personae varstnice,someri, persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati etc. Pentru a promova independenta economica a femeilor prin antreprenoriat social si a se asigura egalitatea de sanse intre femei si barbati, minim 50% din grupul tinta selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenor in economia sociala si TIC vor fi femei.
Prin obiectivele si activitatile prevazute, proiectul isi propune o serie de obiective operationale care vor genera urmatoarele efecte apreciate ca fiind cu impact pozitiv, pe termen lung,atat la nivelul grupului tinta cat si la nivel regional, determinand:
  •  dezvoltarea economiei sociale la nivelul Regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est;
  • Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei ca parte integranta a dezvoltarii echilibrate si coeziune sociala prin asigurarea oportunitatilor de angajare pentru persoane cu dizabilitati, varstnici, alte grupuri vulnerabile prin crearea a 105 noi locuri de munca in cele 21 de intreprinderi sociale/ de insertie nou create;
  •  Dezvoltare locala si regionala, cresterea prosperitatii si a nivelului de trai.
  •  Prin sistemul integrat de masuri de interventie, proiectul va genera pe termen lung dezvoltare durabila locala pentru 140 persoane din Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est
  •  consolidarea increderii in fortele proprii si incurajarea pentru rezolvarea problemelor comunitatii, avand la dispozitie instrumente suport pe parcursul actiunilor intreprinse.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României