Comuna Moieciu

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală”

Perioada de programare 2014-2020

Beneficiarul proiectului: COMUNA MOIECIU

Domeniul de intervenție 6B

Articolul corespondent din Reg. (UE) nr. 1305 Art.20

Denumirea proiectului :  ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU LUCRARI EDILITARE

Valoarea finanțării nerambursabile 108.212,55 euro

Valoarea contribuției private:  0

Perioada de implementare a proiectului 19.04.2019 – 14.07.2020

Date de contact administratie@primariamoieciu.ro

Descrierea proiectului: In cadrul proiectului s-a achizitionat o autobasculanta dotata si cu lama de zapada,echipament necesar pentru lucrarile de decolmatare si interventie pentru deszapezirea drumurilor de pe teritoriul comunei.

Obiective:

• obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiei comunitatii rurale
• intretinerea si exploatarea drumurilor comunale conform reglementărilor în vigoare
• prevenirea înzăpezirii drumurilor

Rezultate :  • Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite: 4.892 locuitori

Lecții învățate/ recomandări:

• Lectii: Autobasculanta dotata si cu lama de zapada este un echipament indispensabil pentru lucrarile de interventie pentru deszapezirea drumurilor de pe teritoriul comunei.
• Recomandari: Dezvoltarea in continuare a serviciilor oferite populatiei din mediul rural pentru reducerea decalajelor de dezvoltare existente comparativ cu mediul urban sau cu mediul rural din celelalte regiuni.

ANEXA-4 prezentare proiect Comuna Moieciu

moieciumoieciu 6moieciu 5moieciu 4moieciu 2