Misiune

LEADER-ul a reprezentat si reprezinta pentru Asociatia Grupul de Actiune Locala Transcarpatica o oportunitate de a valorifica resursele din teritoriul Bran-Moieciu-Fundata, de a genera dezvoltare si de a imbunatati guvernanta locala. Grupul de Actiune Locala Transcarpatica s-a format in anul 2013 ca raspuns la necesitatile unei zone cu potential de dezvoltare important, insa nepus pana atunci in valoare intr-o forma unitara.

Parteneriatul care a elaborat prezenta Strategie de Dezvoltare Locala este alcatuit din 3 autoritati publice locale, 8 reprezentanti ai mediului privat si 2 reprezentanti ai societatii civile. Partenerii sunt increzatori ca impactul actiunilor implementate prin abordarea de tip LEADER va fi unul ridicat si se va adresa unui numar important de beneficiari. Experienta actuala din zona Bran-Moieciu-Fundata reflecta o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu raspunde in totalitate nevoilor locale, mai ales in ceea ce priveste colaborarea intre partenerii publici si privati, astfel ca abordarea strategica va fi incurajata si dezvoltata. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii reprezinta o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali sa elaboreze strategia de dezvoltare locala, in baza analizei nevoilor si prioritatilor specifice teritoriului acoperit de GAL Transcarpatica.

Cele trei localitati Bran, Moieciu, Fundata acopera un teritoriu omogen din punct de vedere geografic. Prin pozitia sa geografica teritoriului GAL Transcarpatica ii sunt deschise cai de comunicatie cu alta zona de importanta majora, respectiv Tinutul Argesului. Teritoriul dispune de un patrimoniu cultural bogat si de un peisaj natural, ce ofera potential pentru dezvoltarea turismului, in special a formelor alternative (ecologic, cultural, rural). Consolidarea potentialului economic al regiunii este importantä pentru stoparea cresterii somajului, in special in randul tinerilor si al femeilor. Turismul si agricultura reprezinta in mare masura, principala ocupatie a locuitorilor. Practicarea mestesugurilor (prelucrare lemn, dulgherie, tesaturi si impletituri din lana, arta cojocaritului si a porturilor populare) se imbina inedit cu munca in agricultura si reprezinta pentru o parte din locuitori o sursa alternativã de venit. Valorile traditionale, capacitatea de a lucra impreuna, implicarea in retele de dezvoltare rurala nationale/internationale sunt cateva dintre lucrurile pe care se bazeaza promovarea zonei Bran-Moieciu-Fundata. Abordand toate aceste aspecte cei 13 parteneri din mediul public şi privat sustin de comun acord faptul ca resursele locale sunt importante şi se pune accent pe folosirea lor pentru a atrage alte resurse şi a dezvolta zona armonios. Daca prin alte proiecte  s-a realizat sau este in curs de realizare infrastructura mare aşa cum am precizat: canalizari, retele de apa potabila, locuinte pentru tineri, sali de sport, drumuri locale/forestiere, rampe de deşeuri regionale–proiectele de tip LEADER identificate vin sa completeze sa aduca un plus de valoarea acestora prin dezvoltarea unor relatii sociale de calitate – creşterea capitalului social si imbunatatirea incluziunii sociale.

Inovativitatea este principala trasatura care ne caracterizeaza deoarece in teritoriul nostru nu au fost realizate actiuni unitare de dezvoltare, nici o dezvoltare axata pe un pol de creştere, nici nu s-au pus in valoare frumusetile naturale care sa apropie, sa atraga alti oamenii, pe aceste meleaguri. Ne indreptam actiunile spre sprijinirea conservarii patrimoniului local si a traditiilor, stimuland activitatile de turism rural, dezvoltarea şi promovarea produselor locale–culturale, agricole, non-agricole, sociale, crearea de locuri de munca in vederea creşterii calitative a vietii.

Viziunea de dezvoltare a teritoriului este: “Zona LEADER formata din comunele Bran, Moieciu, Fundata – un teritoriu cu traditii, agricultura si un mediu economic revitalizate, care ofera conditii bune de viata locuitorilor sai si turistilor!”

Anterior elaborarii SDL-ului s-a derulat un proces de consultare si animare realizat la nivelul zonei Bran-Moieciu-Fundata, cu implicarea, in mod activ, a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu. Pe baza consultarilor dintre toti partenerii teritoriului GAL Transcarpatica şi pe baza analizei diagnostic si a analizei SWOT au fost stabilite obiectivele si prioritatile care vor face obiectul strategiei de dezvoltare rurala a zonei Bran-Moieciu-Fundata.

Obiectivele la care se face referire sunt urmatoarele:

– Obiectivul 1 Favorizarea competititivitatii agriculturii, avand ca prioritate principala P3 Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor și a gestionarii riscurilor in agricultura.

– Obiectivul 2 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice, avand ca prioritate principala P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultura și silvicultura.

– Obiectivul 3 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusive crearea si mentinerea de locuri de munca, avand ca prioritate principala P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si  a dezvoltarii economice in zonele rurale

S-au identificat mai multe actiuni specifice care sa contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare rurala, si anume: infiintarea, sprijinirea si organizarea asociatiilor de producatori, a cooperativelor in vederea eficientizarii  activitatilor agricole, zootehnice si non agricole;  crearea lanturilor intre producatori si consumatori pentru produsele existente si promovarea acestor lanturi de aprovizionare; informare si consultanta pentru toate domeniile de activitati; promovare si pastrare a valorilor si autenticitatii locale din punct de vedere cultural si traditional; produse/servicii turistice, programe turistice, oferte variate pentru turistii si pe tot cuprinsul anului; investitii in ameliorarea rezilientei si a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere; investitii in crearea unei retele/centru comunitar multifunctional social si de sanatate; intarirea legaturilor intre administratia locala si societatea civila, in vederea realizarii actiunilor de mai sus. Prioritatile secundare ale strategiei vor fi: incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si zonele rurale; cresterea viabilitatii exploatatiilor  si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toare regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor;  promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic.

Toate aceste prioritati au ca si obiectiv transversal – inovarea, mediul si clima.