Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția datelor persoanelor fizice

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, cu sediul în comuna Bran, str.Valea Grajdului nr.2, judetul Brasov, telefon 0766.054.445, e-mail gal.transcarpatica@yahoo.ro,  colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, prin declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.

Declaratie date cu caracter personal