Proiect POCU – CES – „Consolidarea Economiei Sociale”

Cod proiect POCU/449/4/16/127794

Notă: Perioada de înscriere la acest proiect este din 01.10.2019 până cel târziu luna mai 2020, sau până la ocuparea tuturor locurilor.

☛ 1. Cerere de înscriere în Grupul Țintă al proiectului – Declarații.

☛ 2. Condiții de înscriere în Grupul Țintă.

☛ 3. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014 – 2020.

 

☛ Click aici pentru Ghidul pentru Întreprinderile Sociale și Întreprinderile Sociale de Inserție (link extern – Ministerul Muncii)

 

 

ORAȘUL RUPEA, în calitate de beneficiar,

Împreună cu Partener 1 – ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TRANSCARPATICĂ,

Au demarat implementarea proiectului „CES – Consolidarea Economiei Sociale”, cod proiect POCU/449/4/16/127794, perioada de implementare fiind de 36 de luni.

 

Proiectul este finațat prin:

Axa prioritară: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Titlu proiect: „CES – Consolidarea Economiei Sociale”

Cod SMIS proiect: 127794

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Valoarea totală a proiectului este de 13.341.346,62 lei, din care:

Valoarea cheltuielilor eligibile pentru orașul Rupea – lider de proiect – 8.468.861,76 lei

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile partener – ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locală TRANSCARPATICA – 4.872.484,86 lei

Contribuția liderului de proiect – 21.415,66 lei reprezentând 0,1605 % din valoarea totală a proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

 

Furnizarea sprijinului necesar în vederea înființării și dezvoltării de minim 21 de intreprinderi sociale în Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est.

Proiectul vizează incluziunea socială și combaterea sărăciei prin promovarea antreprenoriatului social, crearea unor locuri de muncă durabile și de calitate, prin acordarea de suport specializat pentru susținerea înființării și consolidarea capacității de funcționare sustenabilă a minim 21 de Intreprinderi sociale / de inserție, în regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est, în baza subvenționării a 21 planuri de afaceri, dintre care minim 3 (14%) vor propune măsuri ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor, minim 3 (14%) vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială, minim 3 (14%) vor propune măsuri ce vor promova concret nediscriminarea.

Proiectul asigură integrarea în intreprinderile sociale și facilitează accesul la ocuparea forței de muncă pentru minim 105 persoane prin înființarea de minim 21 intreprinderi sociale / de inserție, prin aplicarea principiului egalității de șanse, nediscriminării, facilitând accesul la activitățile proiectului a tuturor persoanelor care doresc să înființeze intreprinderi sociale, inclusiv a celor defavorizate, respectiv persoane vârstnice, șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități etc. Pentru a promova independența economică a femeilor prin antreprenoriat social și a se asigura egalitatea de șanse între femei și bărbați, minim 50% din grupul țintă selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenor în economia socială și TIC, vor fi FEMEI.

 

Coordonator Partener 1 – Nan Ioana-Magdalena