Lansare M1-3AMăsura M1/M16/Subm.16.4.1/3A – Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lanțul de aprovizionare in vederea înființării de forme asociative, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale si a stabilirii si dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare si de piețe locale”

Se deschide masura Măsura M1/M16/Subm.16.4.1/3A  pentru perioada  09.06.2020 – 10.07.2020

 Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lanțul de aprovizionare in vederea înființării de forme asociative, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale si a stabilirii si dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare si de piețe locale”

 

 

Anexa 1 – Cerere de finantare – Servicii

Anexa 1 – Cerere de finantare – Investitii 

Anexa 2 – Model Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat

Anexa 3 – Model Plan de marketing studiu

Anexa 4 – Model Studiu de fezabilitate HG 9072016

Anexa 5 – Model declaratie propria raspundere raportare GAL

Anexa 6 – Model declaratie propria raspundere debitor AFIR

Anexa 7 – Declarație pe propria răspundere că proiectul de cooperare propus este nou

Anexa 8 – Declaratie date cu caracter personal

Anexa 9 – Fisa masurii M1

Anexa 11 alin 1- Fisa verificare eligibilitate si metodologie

Anexa 11 alin 2- Fisa verificare eligibilitate si metodologie

Anexa 10- Fisa verificare conformitate si metodologie

Anexa 12 -Fisa verificare criterii selectie si metodologie

Anexa 13 – Procedura de  evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 14 – Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE

Apel de selectie detaliat si avizat

Apel de selectie simplificat avizat

Ghidul Solicitantului 

 
Anunt publicat in 25 Mai 2020
Toate informațiile cu privire la depunerea, evaluarea și selecția proiectelor se găsesc la secțiunea Apeluri proiecte.