REZULTATE SELECȚIE 3 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI SI PRELUNGIRE SELECTIE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea sociala si combaterea saracieii”
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă”
Titlu proiect: „CES- Consolidarea Economiei Sociale”
Nr. contract: POCU/449/4/16/127794
Cod SMIS 2014+: 127794
Nr. 3 Data : 10.09.2020

REZULTAT  SELECȚIE – 3 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica a organizat  selecția a 3 experți juriu (evaluatori planuri de afaceri )pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “CES Consolidarea Economiei Sociale (POCU/449/4/16/127794).
Orasul Rupea, în calitate de Beneficiar și Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, în calitate de parteneri, implementează proiectul “Ces Consolidarea Economiei Sociale”, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei , Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabil.
Proiectul „CES Consolidarea Economiei Socuale” se derulează incepand cu data de 02 septembrie 2019 și are ca obiectiv general, consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia, Nord – Est și Centru, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni.

Se decide prelungirea perioadei de depunere dosare candidate pentru postul: 1 Reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr.219/2015 privind economia socială, art 3 al. a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie) din regiunile de implementare ale proiectului pana la data de 10.10.2020.

Proces verbal de recrutare si selectie –1 Reprezentant al sectorului economiei sociale

Proces verbal de recrutare si selectie –Reprezentant al mediului de afaceri local din regiunile de implementare ale proiectului

Proces verbal de recrutare si selectie –1 Reprezentant al institutiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunile de implementare ale proiectului