REZULTATE SELECȚIE 3 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea sociala si combaterea saracieii”
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă”
Titlu proiect: „CES- Consolidarea Economiei Sociale”
Nr. contract: POCU/449/4/16/127794
Cod SMIS 2014+: 127794
Nr. 3 Data : 10.09.2020

REZULTAT  SELECȚIE – 3 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica a organizat  selecția a 3 experți juriu (evaluatori planuri de afaceri )pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “CES Consolidarea Economiei Sociale (POCU/449/4/16/127794).
Orasul Rupea, în calitate de Beneficiar și Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, în calitate de parteneri, implementează proiectul “Ces Consolidarea Economiei Sociale”, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei , Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabil.
Proiectul „CES Consolidarea Economiei Socuale” se derulează incepand cu data de 02 septembrie 2019 și are ca obiectiv general, consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia, Nord – Est și Centru, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni.

Proces verbal de recrutare si selectie – 1 Reprezentant al sectorului economiei sociale